Nowy specjalista w Medi Raju! To lekarz psychiatra

Pacjenci lekarza psychiatrii, Moniki Petrus to osoby z zaburzeniami nerwicowymi typu adaptacyjnego – schorzenie jest rezultatem przeżywanych sytuacji traumatycznych. Pani doktor ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie – związana zawodowo ze szpitalami psychiatrycznymi w Ciborzu, Międzyrzeczu i Gorzowie.

Psychiatrzy są niezwykle poszukiwanymi specjalistami – coraz więcej osób korzysta z ich wsparcia. Stąd właśnie nowa osoba w zespole Medi Raju. Pani doktor leczy m.in. chorych na depresję endogenną czyli wywołaną predyspozycjami genetycznymi – u takich osób trudno zlokalizować stresor zewnętrzny a mimo to występuje problem trwałego obniżenia nastroju. To zupełnie inaczej niż przy depresjach reaktywnych z wyraźnym czynnikiem, który ją wywołuje. Rzadziej trafiają do gabinetu pani doktor osoby ze schizofrenią czy z uzależnieniami, co nie znaczy, że takie schorzenia nie dotykają gorzowian.

Pierwszym krokiem psychiatry w drodze do zdiagnozowania pacjenta jest obszerny wywiad –  specjalistka pozyskuje od chorego wszelkie informacje o sytuacji w rodzinie. Zatem ustala, czy nie ma obciążeń chorobą natury genetycznej, czy w dzieciństwie nie przeszedł sytuacji traumatycznych, czy też w przeszłości nie doszło do urazów głowy. Są również pytania o obecne i przeszłe relacje w rodzinie. Nie sposób wyliczyć wszystkich kwestii do wyjaśnienia w takim wywiadzie.

Dopiero po szczegółowej rozmowie lekarz Monika Petrus ustala, dlaczego chory zgłosił się do gabinetu psychiatry – co było bezpośrednią przyczyną takiej wizyty?

Specjalistka zajmuje się również pacjentami z alkoholowym zespołem abstynencyjnym – zaznacza, że one zawsze wiążą się z obniżonym nastrojem. Jeżeli niepokojący stan przedłuża się do ponad czterech/sześciu tygodni to wspiera chorego farmakoterapią. – Leczący się z alkoholizmu często są impulsywni, labilni emocjonalnie, nerwowi. Sami skarżą się na  uciążliwe stany zdenerwowania, wewnętrznego napięcia emocjonalnego – wtedy też wkraczam z odpowiednimi lekami, stosując stabilizatory nastroju – wyjaśnia lekarz psychiatrii Monika Petrus.

Bywają też pacjenci, którzy oczekują farmakoterapii, ale nie są świadomi, że ich objawy jeszcze nie kwalifikują się do tego typu leczenia i kieruje ich do psychologów czy psychoterapeutów. Z kolei do 20 procent odwiedzających gabinet psychiatry, mimo uciążliwych objawów, niekoniecznie chce stosować farmakoterapię, wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wsparcie ze strony psychoterapeuty bądź psychologa.

Ważną grupą chorych u psychiatry są też pacjenci z zaburzeniami psychicznymi na tle organicznym. To osoby po udarach mózgu, po ciężkich urazach głowy, z chorobami somatycznymi: np. z nadciśnieniem tętniczym, arytmią serca, cukrzycą. – Przy tych ostatnich chorobach bardzo często występują chwiejność emocjonalna, wahania nastroju. Pacjenci są nerwowi, wybuchowi, są trudni w relacjach rodzinnych. Takim osobom też mogę pomóc i powinni oczekiwać farmakoterapii i opieki psychiatrycznej – zaznacza specjalistka.

więcej informacji i rejestracja:
https://medi-raj.pl/lekarze/lek-psychiatra-monika-petrus/
+48 95 78 35 200
+48 95 78 35 500