Lek. med. Grażyna Migdał

Grażyna MigdałLek. med.Pracuje jako lekarz od 34 lat. Początkowo obowiązki zawodowe wykonywała jako lekarz chorób wewnętrznych, a następnie - od 1994 r., po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego- jako lekarz specjalista chorób…

Czytaj dalej Lek. med. Grażyna Migdał

Lek. med. specjalista nefrolog Marcin Wornbard

Marcin WornbardLek. med. specjalista nefrolog,specjalista chorób wewnętrznychInternista i nefrolog z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym prowadzeniu pacjentów.Posiada uprawnienia, nadane przez Marszałka Województwa Lubuskiego do przeprowadzania obowiązkowych badań dla kandydatów na kierowców.Uczestnik szkoleń i sympozjów…

Czytaj dalej Lek. med. specjalista nefrolog Marcin Wornbard

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania