Monika Jurgielewicz-Wojtaszek

 Seksuolog, andragog, terapeuta systemowy, provider metody Neuroflow ATS®, specjalista pracujący z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej.

 Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie podczas studiów magisterskich zdobyła specjalizację w zakresie andragogiki oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie ukończyła studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna Opiniowanie – Edukacja – Terapia.

Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Jako terapeuta pracuje z pacjentem w nurcie systemowym.

Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Pracuje z osobami z niepełnosprawnością. Jest również pracownikiem oświaty.

TERAPIA – ZAKRES USŁUG

 1. Terapia par i małżeństw
 2. Terapia indywidualna w tym także dzieci i młodzieży
 3. Terapeutyczna Szkoła Rodzenia
 4. Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD/ CAPD
 5. Konsultacje
 • problemy wychowawcze
 • lęki i fobie szkolne
 • trudności edukacyjne
 • autoagresja
 • samookaleczenia u dzieci i młodzieży
 • zaburzenia zachowania
 • trudności emocjonalne
 • doświadczanie trudności w relacjach rodzinnych (partnerskich, małżeńskich, rodzice – dzieci, rodzeństwo, konflikty z rodziną pochodzenia)
 • praca nad samooceną i samoakceptacją, zdrowym modelem komunikacji z rówieśnikami
 • wsparcie kompetencji rodzicielskich
 • problemy okresu dojrzewania
 • terapia karmienia

TERMINY

poniedziałek15.30 do 20.00
wtorek15.30 do 20.00
sobotaod 9:00 do 14:00

Ceny konsultacji, terapii oraz diagnostyki już od 150 złotych

PSYCHOLOG

Konsultacja
Diagnoza
Terapia dorosłych
Terapia dzieci i młodzieży
Terapia APD/ CAPD
Terapia par/ rodzin