Monika Jurgielewicz-Wojtaszek

Pedagog, logopeda, terapeuta metody Neuroflow ATS®, specjalista pracujący z dziećmi
i młodzieżą w tym także z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie podczas studiów magisterskich zdobyła specjalizację w zakresie andragogiki oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej. Jest terapeutą miofunkcjonalnym.

Prowadzi terapię ENMOT – elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego. Wspiera pacjentów z chorobami rzadkimi. Jest terapeutą ręki.
Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej.

Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Pracuje z osobami
z niepełnosprawnością. Jest również pracownikiem oświaty.

ZAKRES USŁUG

 1. Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 2. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji
 3. Profilaktyka zaburzeń mowy
 4. Diagnoza i terapia wad wymowy (Seplenienie, Kappacyzm, Gammacyzm, Betacyzm, Lambdacyzm, Rotacyzm, Mowa bezdźwięczna)
 5. Diagnoza i terapia niepłynności mówienia
 6. Terapia miofunkcjonalna, wsparcie leczenia ortodontycznego
 7. Diagnoza i terapia Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – terapia metodą Neuroflow ATS®
 8. Terapia ENMOT
 9. Wspomaganie procesu nauki czytania i pisania
  Godziny przyjęć