mgr Karolina Nejman

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, nauczyciel języka angielskiego

Ukończyła studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia magisterskie na kierunku: filologia polska. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: logopedia, neurologopedia oraz wczesne nauczanie języka angielskiego.
 
Ukończone szkolenia:
 • kurs doskonalenia kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • cykl szkoleń Metody Krakowskiej:
  • Terapia Neurobiologiczna
  • Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami- wspomaganie rozwoju
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Metody wywoływania głosek
 • Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy)
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja funkcji poznawczych-wzrokowych, słuchowych i motorycznych.
 • warsztaty z terapii dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia,
 • Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów w dyslalii obwodowej,
 • dwujęzyczność,
 • Elestatyczny Terapeutyczny Taping w logopedii,
 • kurs z terapii miofunkcjonalnej-  kompleksowy program obszaru orofacjalnego I stopień,
 • kurs z terapii miofunkcjonalnej- funkcjonalny program przestrzeni orofacjalnej II stopień,
 • “Roczniak” u logopedy- jak się nim zająć i w jaki sposób badać?

Prowadzenie terapii jest dla mnie wyzwaniem i pasją. Na bieżąco poszerzam swoje kwalifikacje, aby pracować efektywnie i odpowiednio dobierać metody i formy pracy. Przyjmuję dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

BADANIA I ZABIEGI

Prowadzę:
 • diagnozę logopedyczną/ neurologopedyczną,
 • wczesną interwencję logopedyczną,
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 • terapię wad wymowy,
 • terapię zaburzeń miofunkcjonalnych,
 • terapię dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
 • terapię zaburzeń płynności mowy,
 • terapię zaburzeń komunikacji (afazja dziecięca, autyzm, zespół Aspergera),
 • naukę czytania i pisania,
 • grupowe i indywidualne zajęcia z języka angielskiego.

TERMINY

kontakt i zapisy:tel. 793 401 500
e-mail: karolinanejman2@wp.pl
facebook: https://www.facebook.com/logo.karolina.nejman

CENNIK