mgr Wioletta Krasicka

psycholog, familiolog – specjalista pracy z rodziną, coach, mediator.

Psycholog z doświadczeniem w pracy z osobami, chorymi psychicznie, rodzinami w kryzysie, dziećmi i młodzieżą na różnych etapach rozwoju. Pomagający osobom i rodzinom w kryzysach, podniesieniu samooceny i wyznaczania nowych celów, poprzez konsultacje indywidualne, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. Trener w zakresie kompetencji psychospołecznych, rozwoju osobistego i zawodowego prowadzący konsultacje, poradnictwo oraz szkolenia, treningi rozwojowe i edukacyjne, coaching – sesje coachingowe indywidualne i grupowe, mediator – (mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze)
Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej zdobyając tytuł magistra psychologii (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny), Absolwentka kursu podstawowego Psychoterapii Systemowej w WTTS, Absolwentka Uniwersytetu UKSW – gdzie zdobyła tytuł familiologa – specjalisty pracy z rodziną, Członek Wielkoplskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Studia podyplomowe – Mediator w sytuacjach kryzysowych, Członek klubu Agora Speakers International dla profesjonalnych mówców, przywódców i liderów

Ukończyła m.in. szkolenia:
-Trener biznesu (Akademia Trenera)
-Seksuologia dorosłych
-Seksuologia dzieci i młodzieży
-Psychologia zeznań świadków
-Genogram rodziny
-Coaching kariery

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami, na różnych etapach rozwoju,
Pracuje jako nauczyciel psycholog w szkole podstawowej i średniej udzielając pomocy, porady i wsparcia psychologicznego uczniom, opiekunom i kadrze nauczycielskiej,
Pracuje z młodzieżą uzależnioną od alkoholu, narkotyków oraz różnego rodzaju uzależnień (alkohol, narkotyki) w Ośrodku Terapii i wychowania młodzieży
Udziela pomocy psychologicznej w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień
Prowadzi szkolenia, wykłady, psychoedukację
Pomaga rodzinom, rodzicom oraz dzieciom i młodzieży, w obszarach związanych z kryzysami rozwojowymi, psychologicznymi, egzystencjalnymi,
Udziela pomocy w kryzysie pracując w obszarze interwencji kryzysowej

Oferta :

• konsultacje i poradnictwo psychologiczne
• terapia psychologiczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• pomoc w kryzysie (np. rozstanie, żałoba, utrata pracy)
• poradnictwo rodzinne (pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich, tworzenie relacji, poczucie wartości, samoocena, rozwój i kształtowanie tożsamości itp.)
• praca z osobami z zaburzeniami osobowości, także depresja , lęki, fobie
• psychoedukacja dla par , małżeństw rodziców
• praca w zakresie rozwiązywania konfliktów, partnerskich, małżeńskich,

TERMINY

WTOREK09.00 - 14.00
ŚRODA17.00 - 20.00
PIĄTEK09.00 - 13.00