Regulamin Sklepu Internetowego 01-01-2021 ważny od 01-01-2021

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)

Sklep Internetowy medi-raj.pl jest prowadzony przez:

Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o.

ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, Polska

NIP 9721190768, REGON 300904710, KRS 0000322377

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu medi-raj.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego medi-raj.pl

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania

4. Do korzystania ze sklepu internetowego medi-raj.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

II. DEFINICJE

1. Sprzedawca: Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o.

ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, Polska

NIP 9721190768, REGON 300904710, KRS 0000322377 sklep internetowy w ramach działalności gospodarczej, dostępny pod domeną internetową medi-raj.pl

2. Kupujący; Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego medi-raj.pl w której widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

4. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

6. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Medycznego ….., pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

III. REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym medi-raj.pl (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym medi-raj.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Logowanie do Sklepu internetowego medi-raj.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.

2. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego medi-raj.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu .

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym medi-raj.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

4. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu sprzedaz@medi-raj.pl lub pocztą na adres Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o.

ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp

V. INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego medi-raj.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego medi-raj.pl :

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są po dodaniu produktów do Koszyka. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sklep Medyczny medi-raj.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego medi-raj.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu internetowego medi-raj.pl

b) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i sposób płatności;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta.

4. Sklep Medyczny medi-raj.pl zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

5. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu Medycznego medi-raj.pl nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Klient może złożyć jednego dnia kilka zamówień w sklepie internetowym i o zaistniałej sytuacji poinformować obsługę sklepu w komentarzu do ostatniego zamówienia lub e-mailem. Podczas realizacji wszystkich zamówień są one przesłane w jednej przesyłce w celu zminimalizowania kosztów przesyłki. Warunkiem ich połączenia jest ten sam adres dostawy oraz otrzymanie informacji od Klienta przed wysłaniem paczki.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów w przypadku podwyżki u producenta/importera. Przed realizacją zamówienia z takim towarem Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaakceptowaniu zmian przez Klienta.

VII. MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu kontaktując się ze Sklepem Medycznym sprzedaz@medi-raj.pl e-mailowo lub telefonicznie.

VIII. DOSTAWY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej (czas dostawy 1-4 dni robocze),

– Firmy kurierskiej (czas dostawy 1-4 dni robocze).

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

– gotówka (należność pobiera listonosz lub kurier),

– szybkie przelewy (przelewy24)

– kartą płatniczą w jednym z systemów elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę.

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. Przesyłki zagraniczne są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej wg aktualnego cennika Poczty Polskiej

4. Standardowo zamówienia realizowane są w ciągu 1-10 dni roboczych. Czas realizacji uzależniony jest od dostępności w magazynie wszystkich zamówionych produktów. W przypadku problemów z realizacją zamówienia (wydłużający się czas realizacji czy braki w magazynie) Klient zostanie o tym poinformowany aby mógł podjąć decyzję o dalszym losie zamówienia.

5.Dostawa na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej. Koszt przesyłki wynosi od 9 (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) w zależności od wybranej formy płatności i wagi produktu.

– Firmy kurierskiej Koszt przesyłki wynosi: 14 w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze lub 18 zł w przypadku przesyłki zapłaconej przelewem lub kartą.

IX. WARUNKI REKLAMACJI

1. Klient, nabywający produkt ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne i dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

3. Sklep Medyczny medi-raj.pl w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania produktu ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Medyczny medi-raj.pl rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sklepu Medycznego medi-raj.pl i opisem reklamacji. Formularz Protokołu Reklamacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o.

ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp. (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Medyczny medi-raj.pl naprawi lub wymieni klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklep Medyczny medi-raj.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

8. Produkty lecznicze i wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów typu: igły, cewniki, wzierniki, opatrunki, pieluchomajtki oraz sprzętu typu: glukometry, osprzęt inhalatorów, kaczki, baseny oraz innych towarów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje co do towarów sprowadzonych i wykonywanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz co do towarów mających krótki termin przydatności do użycia.

X. WARUNKI GWARANCJI

1. Produkty sprzedawane przez Sklep Medyczny medi-raj.pl są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep Medyczny medi-raj.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Medycznego;

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień dotyczących reklamacji zawartych w Regulaminie.

XI. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się ze Sklepem Medycznym medi-raj.pl

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym medi-raj.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym medi-raj.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi Medycznemu ….. produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sklep Medyczny medi-raj.pl zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez klienta należność zgodnie z postanowieniami pkt X Regulaminu.

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części w siedzibie Sklepu Medycznego medi-raj.pl

5. Sklep Medyczny medi-raj.pl nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

XII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Sklep Medyczny medi-raj.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie Medycznym medi-raj.pl i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Sklep Medyczny medio-raj.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

– z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

– przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

3. Klientowi korzystającemu z prawa odstąpienia od umowy Sklep Medyczny medi-raj.pl zwróci Mu dokonane przez Niego płatności:

– zapłacone ceny za towar

– zapłacone kwoty za przesłanie towaru ze sklepu do Klienta najtańszą dostępną opcją przesyłki.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep medi-raj.pl, danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym medi-raj.pl Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Medyczny medi-raj.pl danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym medi-raj.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep medi-raj.pl Adres prowadzenia działalności: Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o., ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Sklep Medyczny medi-raj.pl. którego właścicielem jest Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o., ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym medi-raj.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt XIV Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego medi-raj.pl. poświęconej polityce prywatności.

XIV. NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep Medyczny medi-raj.pl w swoim imieniu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Sklepu Medycznego medi-raj.pl.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego medi-raj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sklep Medyczny medi-raj.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego medi-raj.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego medi-raj.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego medi-raj.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 121)

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy medi-raj.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego medi-raj.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

5. Sklep medi-raj.pl którego właścicielem jest Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o., ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp., zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep medi-raj.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie medi-raj.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane wg dotychczasowych postanowień regulaminu.

6. Ewentualne spory między Klientem będącym konsumentem a sklepem internetowym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Ewentualne spory między Klientem niebędącym konsumentem a sklepem internetowym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny właściwy dla adresu Spółki Medi-Raj

8. Mimo dołożenia wszelkich starań sklep internetowy nie gwarantuje, że publikowane opisy i dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie, ponieważ ewentualne pomyłki w opisach lub zdjęciach nie stanowią podstawy do roszczeń.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

……………..

…………….

Telefon: ……………….

adres e-mail: ……………….

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Data ………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić