Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzany diagnozę i ostatecznie metodę terapii dopasowujemy do indywidualnego przypadku osoby jąkającej się. Jednym z celów terapii jest pokonanie logofobii, czyli lęku przed mówieniem, który często towarzyszy osobom jąkającym się. Ponadto zwracamy uwagę na zmniejszenie do minimum napięcia mięśni narządów artykulacyjnych.  W przypadku dzieci jąkających się ważnym elementem terapii jest współpraca z rodzicami polegająca na udzieleniu im porad, jak mogą okazać wsparcie swojemu dziecku i przyczynić się do jego sukcesu terapeutycznego. Zajęcia prowadzone są przez terapeutę, logopedę, z wykorzystywaniem różnorodnych gier terapeutyczno – edukacyjnych, co wpływa na atrakcyjność zajęć oraz zaangażowanie, szczególnie małych pacjentów. Terapia logopedyczna dzieci poniżej piątego roku życia polega w dużej mierze na pracy terapeutycznej z rodzicami – ustaleniu wspólnie strategii wspierających płynność mowy dziecka. W przypadku dzieci pierwsze spotkanie to konsultacja z rodzicami, kolejne spotkanie odbywa się już w obecności dziecka, ponieważ  rodzic jest wprowadzony w założenia teoretyczne dotyczące metod upłynniania mowy, a także wprowadzane są pierwsze elementy terapii.