Перед початком терапії ми проведимо діагностику і зрештою, метод терапії пристосовуємо до індивідуального випадку особи,яка заїкається. Однією з цілей терапії є подолання логофобії, тобто страху говорити, який часто супроводжує людей, які заїкаються. Крім того, звертаємо увагу на зниження напруги м’язів органів артикуляції до мінімуму. У випадку дітей, які заїкаються, важливим елементом терапії є робота з батьками, щоб надати їм поради щодо того, як вони можуть підтримати свою дитину та сприяти її терапевтичному успіху. Заняття проводить терапевт, логопед, із застосуванням різноманітних лікувально-розвиваючих ігор, що впливає на привабливість занять та залучення, особливо маленьких пацієнтів. Логопедія для дітей до п’яти років значною мірою базується на терапевтичній роботі з батьками – спільному створенні стратегій підтримки вільного мовлення дитини. У випадку з дітьми перша зустріч – це консультація з батьками, наступна зустріч проходить у присутності дитини, оскільки батьки ознайомлюються з теоретичними положеннями щодо методів покращення плинності мовлення, і вводяться перші елементи терапії.