Wady wymowy, małomówność i niewyraźnie wypowiadane słowa czy też brak rozumienia poleceń to problem coraz większej liczby dzieci – niezależnie od tego czy mówimy o dwu-, czy też sześciolatkach. Przyczyn takiego stanu jest wiele, a naszym celem jest pomoc pacjentowi pokonać problem.

W gabinecie zajmujemy się nie tylko eliminowaniem problemów z właściwym artykułowaniem i wymawianiem głosek, ale też przełamywaniem barier komunikacyjnych. Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym pacjentem. Ćwiczenia dostosowujemy do rodzaju zaburzeń mowy oraz ich stopnia, a także do wieku i możliwości psychofizycznych pacjenta. Indywidualny plan terapii, przygotowany w oparciu o problem z jakim boryka się pacjent, a także jego zainteresowania, bardzo ułatwia pracę.

Do każdego pacjenta podchodzimy w sposób indywidualny, określając rodzaj i zakres ćwiczeń w ramach terapii na podstawie diagnozy logopedycznej. Powodzenie terapii w dużej mierze zależy od przemyślanych i odpowiednio zaplanowanych działań. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby diagnoza i zajęcia logopedyczne były kompleksowe, a więc łączyły w sobie stymulację wielu różnych funkcji.

Jak pracujemy?

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA/PIERWSZE SPOTKANIA

Jeśli problem, z którym się do nas Państwo zgłaszacie jest bardziej złożony proponujemy zapisanie się na diagnozę logopedyczną, rezerwujemy wtedy dla Państwa więcej czasu. Są to najczęściej dwa spotkania z logopedą, po których opracowujemy plan terapii. Logopeda przeprowadza wywiad oraz badanie logopedyczne. Ocenie podlega: sprawność oraz budowa aparatu artykulacyjnego, oddychanie, połykanie, słuch fonemowy, rozwój: mowy, społeczno-emocjonalny, ruchowy. Następnie logopeda omawia z Rodzicami/ Opiekunami wynik diagnozy i przygotowuje indywidualny plan terapii.

Terapia logopedyczna skierowana do dzieci prowadzona jest w formie zabawy. Im wcześniej podejmie się terapię logopedyczną, tym lepiej. Nie należy czekać, bo im później, tym trudniej zlikwidować wadę wymowy. W naszym gabinecie pracujemy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością w tym także intelektualną oraz sprzężeniami. Zapraszamy również pacjentów z chorobami rzadkimi.
Do logopedy zapraszamy również osoby dorosłe.

Długość terapii jest uzależniona od rodzaju i skali problemu, a także intensywności postępów, jakie robi pacjent. Bardzo istotne w całej terapii jest również wsparcie i współpraca rodziców/opiekunów małych pacjentów, których zadaniem jest codzienne kontrolowanie postępów dziecka i wykonywanie z nim określonych ćwiczeń.

W skład świadczonych usług wchodzą min.:

1. Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
2. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

 •  Autyzm,
 •  Zespół Aspergera,
 •  Alalia,
 •  Afazja,
 •  Dyzartria,
 •  Zespół Downa,
 •  Mózgowe Porażenie Dziecięce

3. Profilaktyka zaburzeń mowy:

 •  Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
 •  Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

4. Diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:

 • Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
 • Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
 • Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
 • Betacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski B
 • Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
 • Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
 • Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.

5. Terapia problemów z niepłynnością mówienia (więcej…)

6. Masaż logopedyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta (więcej…)

7. Terapia miofunkcjonalna (więcej…)

8. Elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego ENMOT (więcej…)

Zespół

Julia Fedorczenko

Logopeda, terapeuta mowy Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, magisterskie. 2005 – ukończyła Połtawski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Korolenki, specjalizacja: wychowanie przedszkolne. Defektologia. Terapia mowy.

Więcej