Niedługo wszyscy pacjenci uzyskają możliwość odwiedzenia Medi-Raj w Międzychodzie. Niebawem udzielimy większej ilości informacji.

Adres placówki:
ul. Marszałka Piłsudskiego 45
64-400 Międzychód