BIOPSJA FUZYJNA PROSTATY to, obecnie, najbardziej dokładna metoda pobrania wycinków z gruczołu krokowego do badania histopatologicznego pod kontrolą rezonansu magnetycznego i ultrasonografu.

Celem badania jest potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu gruczołu krokowego (prostaty). Stosowana jest także w aktywnym nadzorze rozpoznanego już raka prostaty.

Biopsja fuzyjna stercza: Wskazania

Biopsja fuzyjna to zabieg wykonywany u Pacjentów, u których występuje podejrzenie choroby nowotworowej. Wskazaniem do przeprowadzenia biopsji fuzyjnej prostaty są nieprawidłowości stwierdzone podczas badania rezonansem magnetycznym tego narządu, przy jednoczesnym stwierdzeniu podwyższonego stężenia PSA u Pacjenta.

Przeznaczona jest dla osób, u których:

 • podwyższony jest wynik stężenia PSA,
 • wynik Badania 4Klub SelectMDx budzi podejrzenie obecności istotnego klinicznie raka stercza,
 • test PCA3 dał wynik dodatni,
 • wykryto nieprawidłowości w badaniu per rectum (badanie palpacyjnie – DRE),
 • we wcześniejszej biopsji miały prawidłowy wynik histopatologiczny, a nadal utrzymuje się podwyższone stężenie PSA lub Badania 4K, SelectMDx lub PCA3,
 • wcześniejsza biopsja nie wykazała komórek nowotworowych, ale stwierdzono komórki o nieprawidłowej budowie.

Biopsja fuzyjna stercza: Zalety

Biopsja fuzyjna stercza jest obecnie zalecana przez urologiczne towarzystwa naukowe jako najbardziej dokładna metoda wykrywania raka gruczołu krokowego. W przeciwieństwie do zwykłej biopsji wykonywanej tylko pod kontrolą ultrasonografu, biopsja fuzyjna łączy dokładność badania rezonansu magnetycznego, w którym dokładnie uwidocznione są podejrzane o nowotworzenie miejsca w sterczu, z ultrasonograficznym celowaniem. Pozwala to na bardzo dokładną lokalizację w sterczu zmiany podejrzanej o nowotwór i precyzyjne pobranie z niej wycinka. Precyzyjność badania jest w tym przypadku tak duża, iż umożliwia trafienie w małe ognisko nowotworowe, nawet jeśli nie przekracza ono wielkości 3mm. Z perspektywy Pacjenta biopsja fuzyjna stercza niesie za sobą bardzo dużą szansę na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia, a w rezultacie powrót do pełni zdrowia.

Dodatkową zaletą biopsji fuzyjnej jest fakt wykonywania jej z ominięciem odbytnicy co znacznie redukuje możliwość wystąpienia infekcji mogącej prowadzić do sepsy. Biopsja fuzyjna wykonywana jest przez krocze w znieczuleniu miejscowym, co czyni ja bezbolesną i bezpieczną. Pozwala to na skrócenie pobytu w szpitalu do ok 2 godzin.

Do najważniejszych korzyści zabiegu biopsji fuzyjnej przezkroczowej należą:

 • bezbolesna procedura – zabieg odbywa się w znieczuleniu dożylnym,
 • krótki zabieg – Pacjent spędza maksymalnie 2,5 godz. w przychodni,
 • bezpieczna procedura – ryzyko powikłania sepsą stanowi mniej niż 0,01%,
 • biopsja przezkroczowa – zabieg jest bezpieczniejszy i korzystniejszy dla Pacjenta,
 • precyzyjny zabieg – pozwala na znacznie większą dokładność trafienia w małe ognisko nowotworowe, dokładność 2-3mm,
 • zaawansowany technologicznie – jako jedyny system fuzji obrazu TRUS i rezonansu magnetycznego pozwala na kompensację deformacji wynikających z ruchu tkanek miękkich podczas zabiegu biopsji z ich nałożeniem na obraz rezonansu,
 • uzupełnienie wykonania rezonansu magnetycznego – Pacjenci coraz częściej wykonują rezonans magnetyczny prostaty w zgodności z najnowszymi wytycznymi, jednak dopiero dzięki biopsji fuzyjnej mogą w pełni wykorzystać tę diagnostykę.

Biopsja fuzyjna prostaty w Medi- Raj

Medi- Raj jest jedyną  komercyjną placówką w Gorzowie i jedną z niewielu w północno-zachodniej części kraju, gdzie pacjenci mogą skorzystać biopsji fuzyjnej prostaty. 

Badanie wykonuje lek. med. specjalista urolog – Stanisław Czeszak przy użyciu najnowocześniejszego systemu do biopsji fuzyjnej prostaty Varimed BK.

Pacjenci, u których wykonywana jest biopsja fuzyjna powinni wykonać wcześniej rezonans magnetyczny prostaty. Powinni również powiadomić lekarza urologa przez wykonaniem zabiegu o:

 • występujących chorobach związanych z krzepliwością krwi,
 • przyjmowaniu leków, które mają wpływ na krzepnięcie krwi,
 • uczuleniach na leki,
 • wszczepionych rozruszniku serca czy sztucznych zastawkach serca.

Koszt biopsji fuzyjnej prostaty

3,5-4,5 tys. zł. w zależności od ilości wycinków.