Program PROFILAKTYKA 40+ jest to program, dzięki któremu Polacy, którzy ukończyli 40 rok życia mają możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. Głównym celem programu jest nie tylko zachęcenie ludzi do częstszego badania się, ale również możliwość wczesnego wykrycia chorób i wdrożenia jak najszybszej diagnostyki.

Warto pamiętać, że program jest jednorazowy, a więc wyłącznie raz Pacjent może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programu.

INSTRUKCJA POBRANIA SKIEROWANIA! Aby skorzystać z programu należy pobrać skierowanie, które można uzyskać na dwa sposoby:

  • zadzwonić na Infolinię pod numerem 227353953 (tam zostanie przeprowadzona z Pacjentem ankieta po uzupełnieniu której zostanie wygenerowane dla Pacjenta skierowanie na badania), bądź też
  • zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i tam uzupełnić ankietę oraz wybrać placówkę, w której Pacjent chciałby wykonać badanie. Skierowanie na badanie w ramach programu “Profilaktyka 40+” jest ważne do końca 2023 roku.

Zakres badań, które będą widnieć na skierowaniu, uzależniony jest głównie od udzielonych odpowiedzi przez Pacjenta w ankiecie. Na bazie tychże odpowiedzi system dobierze właściwe badania.

Wśród badań, które mogą pojawić się na skierowaniu dla kobiet wymienić można: morfologia krwi, płytki krwi, cholesterol całkowity, albo lipidogram, glukoza, próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP), kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale.

W przypadku mężczyzn są to badania: morfologia, płytki krwi, cholesterol całkowity, albo lipidogram, glukoza, próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP), kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale, PSA.

Oprócz tego wspólne badania dla wszystkich – bez względu na płeć oraz odpowiedzi w ankiecie – to: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).